Trudności w poruszaniu się – o jakie dofinansowanie mogą ubiegać się pacjenci ubezpieczeni w NFZ? | WZSO

Trudności w poruszaniu się – o jakie dofinansowanie mogą ubiegać się pacjenci ubezpieczeni w NFZ?

Niepełnosprawność ruchowa jest ogromnym problemem nie tylko dla chorych, ale również dla ich bliskich i opiekunów. W wielu przypadkach bardzo pomocna może okazać się rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach oraz w warunkach domowych przy wykorzystaniu sprzętu do rehabilitacji domowej. Niestety duży odsetek chorych rezygnuje z niej ze względu na wysokie koszty zakupu odpowiedniego sprzętu. W jakich przypadkach możliwe będzie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia? Czy każdy sklep rehabilitacyjny może dokonać sprzedaży refundowanej?

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

Każdy sklep rehabilitacyjny, który posiada stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest zobowiązany do umożliwienia pacjentowi zakupu sprzętu do rehabilitacji domowej z uwzględnieniem przyznanego mu dofinansowania. Wśród produktów objętych subwencją znajdują się:

  • Trójnóg lub czworonóg – elementy zwiększające mobilność użytkowników, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność mają problemy z utrzymaniem równowagi. Tego typu sprzęt przysługuje pacjentom z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową raz na 3 lata. Kwota dofinansowania w przypadku jego zakupu może wynosić maksymalnie 70 zł (limit ceny trójnogów oraz czworonogów został ustalony na 100 zł, a NFZ refunduje z niego 70%).
  • Balkonik z dwoma kółkami, chodzik czterokołowy z siedziskiem, balkonik kroczący – sprzęty pomocnicze ułatwiające pionizację sylwetki, poruszanie się oraz transportowanie drobnych bagaży. Ich refundacja przysługuje pacjentom niepełnosprawnym raz na 5 lat. NFZ dopłaca do niego maksymalnie 168 zł (limit ceny wynosi 240 zł, a wysokość refundacji 70%).
  • Kula pachowa oraz kula łokciowa – sprzęt rehabilitacyjny tego typu wspiera naukę chodzenia, utrzymywania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała po przebytych urazach kończyn dolnych. Przysługuje on niepełnosprawnym raz na 3 lata. Refundacja dla kuli pachowej wynosi maksymalnie 28 zł (limit 40 zł i 70% refundacji), a dla kuli łokciowej 21 zł (limit 30 zł i 70% refundacji).
  • Kula łokciowa z podparciem przedramienia – przysługuje pacjentom z niepełnosprawnością ruchową i stwierdzoną dodatkową dysfunkcją czynnościową ręki. Limit kwoty ustalony przez NFZ wynosi w jej przypadku 140 zł, a refundacja 70% (daje to 98 zł maksymalnego dofinansowania).

Kwoty dofinansowania na sprzęt wykorzystywany w przypadku trudności w poruszaniu się, które oferowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są stosunkowo niskie. Jednak dla wielu osób są szansą na zakup sprzętu niezbędnego do domowej rehabilitacji lub codziennego funkcjonowania.