Niepełnosprawność ruchowa jest ogromnym problemem nie tylko dla chorych, ale również dla ich bliskich i opiekunów. W wielu przypadkach bardzo pomocna może okazać się rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach oraz w warunkach domowych przy wykorzystaniu sprzętu do rehabilitacji domowej. Niestety duży odsetek chorych rezygnuje z niej ze względu na wysokie koszty zakupu odpowiedniego sprzętu. W jakich przypadkach możliwe będzie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia? Czy każdy sklep rehabilitacyjny może dokonać sprzedaży refundowanej?

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

Każdy sklep rehabilitacyjny, który posiada stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest zobowiązany do umożliwienia pacjentowi zakupu sprzętu do rehabilitacji domowej z uwzględnieniem przyznanego mu dofinansowania. Wśród produktów objętych subwencją znajdują się:

Kwoty dofinansowania na sprzęt wykorzystywany w przypadku trudności w poruszaniu się, które oferowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są stosunkowo niskie. Jednak dla wielu osób są szansą na zakup sprzętu niezbędnego do domowej rehabilitacji lub codziennego funkcjonowania.