Warszawa 2022.10.13

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na wyłonienie partnerów w celu utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A (WZSO S.A.) w związku z planem złożenia wniosku w ramach konkursu na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla zawodu: Technik ortopeda, poszukuje Partnera w roli: 

„Podmiotu branżowego, który został zdefiniowany w dokumentacji konkursowej projektu pt.  „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

Podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania na potrzeby Konkursu rozumiany jest jako, działający na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwy dla danej dziedziny w szczególności technik ortopeda lub pokrewne:

-organizacje lub stowarzyszenia pracodawców albo samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne które działają na podstawie odpowiednio:

-ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.),

-ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.),

-ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.),

-ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).

Zakres partnerstwa: Współtworzenie BCU w zakresie promowania i kreowania technologii dla ortopedii.

Zapraszamy zainteresowane Podmioty w szczególności organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące zawód technik ortopeda do złożenia ofert w celu wyłonienia partnera.

Utworzenie trójstronnego Partnerstwa przyniesie wiele wspólnych jaki i indywidualnych korzyści dla wszystkich członków utworzonego Partnerstwa a utworzone BCU da wiele wzajemnych sukcesów we wspólnym obszarze jakim jest ortopedia.

Oferty proszę składać do 20.11.2022 r. w formie elektronicznej na adres:

marcin.zaczyk@wzso.pl

Szczegółowych informacji ze strony WZSO S.A. udziela:

marcin.zaczyk@wzso.pl, tel. 574 000 135