Niepełnosprawność znacząco ogranicza możliwości normalnego funkcjonowania. Najprostsze czynności, które dla człowieka posiadającego kończyny nie są nawet powodem do dywagacji, w przypadku osób niepełnosprawnych mogą wymagać wiele poświęcenia, a czasem być zupełnie niewykonalne. Chociaż najczęściej u dzieci braki kończyn postrzegane są jako szczególny rodzaj niepełnosprawności, równie uciążliwy jest on w każdym wieku. Możliwości, jakie daje nam obecna medycyna, pozwalają na zakup dopasowanych do indywidualnej osoby protez, czy to kończyn górnych, czy dolnych. Ułatwienie, jakim są one dla niepełnosprawnych, sprawia, że wiele osób interesuje się, jakie są obecnie dostępne rozwiązania oraz jaki jest koszt poszczególnych protez.

Cena protezy kończyn górnych

Człowiek nie wyobraża sobie życia bez ręki. Dzięki możliwościom wyboru i zakupu protezy kończyn górnych możemy cieszyć się pełnią sprawności. W zależności od kikuta oraz możliwości finansowych wybrać możemy jeden z dostępnych rodzajów protez ręki.

Bierne protezy rąk

Głównym zadaniem, jakie pełni bierna proteza, są funkcje estetyczne. Do korzystania z tego rodzaju protezy konieczna jest pomoc drugiej, zdrowej ręki. Protezy kosmetyczne pozwalają w możliwie największym stopniu na odzwierciedlenie wyglądy naszej kończyny, wraz z zachowaniem naturalnego koloru. Jest to stosunkowo tanie rozwiązanie. Koszt protezy to około 2 tysięcy złotych.

Protezy kinetyczne

Z protez mechanicznych korzystać można jedynie w przypadku amputacji przedramienia lub ramienia. Ze względu na nieco większy stopień zaawansowania, z jej pomocą można wykonywać proste czynności, jak np. ubieranie się. Proteza taka kosztuje od 10 do 15 tysięcy złotych.

Protezy mioelektryczne

Mioelektryczne protezy ręki pozwalają na wykonywanie precyzyjnych i skomplikowanych ruchów. Wszystko za sprawą sensorów, które przekazują impulsy związane z ruchem mięśni. Proteza mioelektryczne to koszt rzędu 60 – 100 tysięcy złotych. Stosowana jest głównie w przypadku braku obu kończyn.

Cena protezy kończyn dolnych 

Dzięki możliwościom, jakie daje nam rozwój protetyki, właściwy dobór protezy gwarantuje możliwość powrotu do całkowitej sprawności. W przypadku kończyn dolnych nie ma możliwości zakupu uniwersalnych protez, gdyż prócz stopnia ujęcia nogi, podczas doboru protezy brany jest również pod uwagę prowadzony tryb życia, a także możliwości finansowe.

Dobór protezy w zależności od prowadzonego trybu życia 

Cena protezy mocno uzależniona od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dlatego tak ważny jest szczegółowy wywiad poprzedzający zamówienie protezy nogi, podczas którego lekarz dostosowuje ją do intensywności prowadzonych aktywności fizycznych. Wśród nich wyróżnić możemy aktywność:

– niską, charakteryzującą się sporadycznym wychodzeniem z domu, aktywność polega głównie na samodzielnym wykonywaniu czynności domowych oraz krótkich spacerach.

– średnią, pacjenci wykonują regularną aktywność fizyczna w postaci spacerów, głównie po płaskim terenie, jednak bez problemu radzący sobie z podwyższeniami, takimi jak krawężniki czy schody.

– wysoką, w skład której wchodzą osoby czynne zawodowo, bez problemu radzące sobie z przemieszczaniem, zarówno w celach komunikacyjnych, jak i turystycznych. Bezproblemowo pokonują oni duże odległości, zarówno po płaskim, jak i wymagającym terenie.

– bardzo wysoką, czyli osoby zawodowo wykonujące czynności fizyczne oraz uprawiający sport wyczynowo.

Rodzaje protez a jej cena

W zależności od rodzaju protezy uzależniona jest jej cena. Rozbieżności cenowe są ogromne, najprostsze protezy polecane głównie dla osób starszych to koszt nieco ponad 10 000 złotych, jednak wraz z ich funkcjonalnością oraz w zależności od odcinka, który obejmują, cena może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

Protezy podudzia – obejmują część kończyny poniżej stawu kolanowego. Pozwalają na swobodne poruszanie się, a także amatorskie bieganie czy jazdę na rowerze. Koszt takiej protezy waha się od 15 do 40 tysięcy złotych.

Proteza uda – prócz części podudziowej zawiera także staw kolanowy, który stanowi o cenie. Nowoczesne rozwiązania pozwalają pacjentom z protezą pokonywać przeszkody, jakimi są schody, czy nierówności. Jednak za sprawą konieczności zastosowania programowania elektronicznego, koszt protezy waha się od 45 do ponad 100 tysięcy złotych.

Proteza stopy – wśród protez stopy wyróżnić możemy protezy palców, śródstopia, tyłostopia czy całej stopy. Najczęściej protezy wykonuje się z włókien węglowych, a. Ich koszt oscyluje wokół 10 000 złotych.