W zależności od danego przypadku, zakup protezy może wiązać się z koniecznością poniesienia wydatków nawet rzędu kilkunastu tysięcy złotych, co dla wielu jest wydatkiem poza ich możliwościami finansowymi, pomimo tego, że jest to najlepszy sposób na powrót do zdrowia i samodzielnego funkcjonowania bez utraconej kończyny. Na szczęście istnieje kilka możliwości dofinansowania protezy kończyny, o których warto wiedzieć.

Dofinansowanie do protezy kończyny – Narodowy Fundusz Zdrowia

Jednym ze źródeł dofinansowania do protezy utraconej kończyny może być Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwszym krokiem do pozyskania wsparcia finansowego jest kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, który będzie musiał wypisać skierowanie do specjalisty (chirurga, ortopedy bądź lekarza rehabilitacji medycznej), który posiada uprawnienia do wypisania wniosku na zaopatrzenie medyczne. Nie jest to jednak jeszcze koniec walki o dofinansowanie, ponieważ ze zleceniem należy udać się do najbliższej siedziby NFZ, w celu jego potwierdzenia. Nie ma przymusu samodzielnego odbycia takiej wizyty, procedura może odbyć się poprzez pośrednika (tu jednak ważne jest, by osoba załatwiająca sprawę posiadała przy sobie dowód osobisty interesanta oraz upoważnienie zawierające wszystkie niezbędne dane osobowe) bądź pocztą. Po wykonaniu wszelkich formalności związanych z dokumentacją, oddział NFZ kieruje do wybranej poradni protetyczno-ortopedycznej, w której zlecenie zostanie zrealizowane. W przypadku sytuacji, w której koszty protezy będą przekraczały limit ustalony przez NFZ, wówczas różnicę pacjent będzie musiał pokryć w własnych środków. Warto także pamiętać o tym, że z tej możliwości mogą skorzystać jedynie osoby posiadające aktualne ubezpieczenie w NFZ.

PFRON – dofinansowanie do protezy ręki i nogi dla osób z małymi dochodami

Poza pomocą NFZ, istnieje możliwość skorzystania również z dofinansowania oferowanego przez PFRON, które kierowane jest do osób, których miesięczne dochody są niewielkie. W przypadku tego typu pomocy, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku o dofinansowanie.

W przypadku dofinansowania z PFRON do złożonego wniosku należy załączyć również następujące dokumenty:

Dofinansowanie od Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy się wyłącznie osobom, które pomimo swojej sytuacji pozostają w dalszym ciągu aktywne zawodowo. W tym przypadku wysokość przyznawanego dofinansowania zależna jest od typu, rodzaju oraz jakości protezy. PFRON może sfinansować 90% kosztów. Pozostałe 10% uregulować musi osoba, której przyznano dofinansowanie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – możliwości dofinansowania protezy kończyny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to kolejne jednostki, które po spełnieniu wszystkich wymagań mogą wspomóc zakup protezy. Właściwy wniosek o dofinansowanie osoby potrzebujące powinny kierować do placówek odpowiednich dla ich miejsca zamieszkania. Niezbędne wnioski i pełna lista dokumentów, jakie należy dostarczyć często znajduje się na internetowej stronie ośrodka. Warto przy tym zaznaczyć, że zarówno MOPS jak i PCPR mają swoje ustalone terminy rozpatrywania wniosków, z czym warto przed złożeniem dokumentacji się zapoznać.

Do wniosku dołączonych zgodnie z wymaganiami musi być wiele załączników, spośród których najważniejsze jest:

W tym przypadku maksymalna wysokość dofinansowania to 150% kwoty ustalonego przez NFZ limitu.

Pozyskanie wsparcia od zarówno od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jak i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w głównej mierze uzależnione jest od dochodów, dlatego na wsparcie mają szanse przede wszystkim osoby, w przypadku których: